Обява за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2024/2025 година в чуждестранни висши училища (Албания, Полша, Словакия, Франция, Унгария)

На основание чл. 4, чл. 5 и чл. 7 от Постановление №44 на Министерския съвет от 2019 година за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища


ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

на преподаватели по български език и литература за академичната
2024/2025 година в следните чуждестранни висши училища:


 Висше училище

Населено място

Държава

  1. Тирански университет

Тирана

Албания

  1. Познански университет „Адам Мицкевич“

Познан

Полша

  1. Прешовски университет

Прешов

Словакия

  1. Университет „Екс-Марсилия“

Марсилия

Франция

  1. Университет „Йотвьош Лоранд“

Будапеща

Унгария

  1. Сегедски университет
Сегед

Унгария

Срокът за кандидатстване за обявените свободни преподавателски места е 21 юни 2024 г. (петък).


Повече информация на сайта на МОН.

СПОДЕЛИ В