Студенти от Педагогическия колеж на посещение в ЦСОП - Плевен

На 14 май 2024 г. студенти от първи курс на специалности Начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и английски език посетиха Центъра за специална образователна подкрепа „П. Р. Славейков“ в Плевен. Посещението е свързано с изучаването на учебната дисциплина „Приобщаващо образование“, която е задължителна в обучението на бъдещите начални учители. Студентите бяха посрещнати от директора на ЦСОП Милен Наков, който им разказа за дейността на Центъра и за работата на специалистите, обучаващи и подкрепящи учениците със специални образователни потребности в процеса на тяхното личностно и образователно развитие. 


СПОДЕЛИ В