Посещение във Великотърновския университет на делегация от Пекинския езиков университет, Китайска народна република

 

На 19 януари 2017 г. се проведе работна среща на Ректора и ректорското ръководство на Великотърновския университет с делегация от Пекинския езиков университет, Китайска народна република, с който вече има подписан договор за двустранно сътрудничество.

На срещата проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет и проф. Лиу Уей, зам.-партиен секретар на Пекинския университет за езици и култура, подписаха споразумение за създаване на филиал на Международния център за квалификация и обучение на преподаватели по китайски език в България и договор за сътрудничество по Еразъм+.

Гостите от Пекинския университет за езици и култура и ректорското ръководство на Великотърновския университет обсъдиха бъдещото сътрудничество между двата университета; възможностите за въвеждане на обучение по български език в Пекинския университет за езици и култура; краткосрочни специализации на млади специалисти в КНР; сътрудничество по проекта на китайското правителство „Един пояс – един път”; съвместна магистърска програма за обучение на доброволците, одобрени за работа в България; обучение на докторанти от Великотърновския университет в Пекинския езиков университет; сътрудничество по програмите „Млади лидери” и  „Да разберем Китай”; обучение на китайски студенти и преподаватели в Международния летен семинар на Великотърновския университет и други съвместни проекти и инициативи.

По време на престоя си във Велико Търново делегацията от Пекинския университет за езици и култура разгледа Великотърновския университет, запозна се с работата на Институт „Конфуций” към Университета и посети различни културно-исторически забележителности във Велико Търново и Арбанаси.

 

 

                      

 

СПОДЕЛИ В