Българско сдружение по конкурентно право организира конкурс есе под надслов "Съвременни предизвикателства пред прилагането на конкурентното право"

Българско сдружение по конкурентно право организира първо издание на ежегодния конкурс за есе, предназначен да насърчи изследователските способности и критичното мислене сред студентите и докторантите, интересуващи се от материята на българското и европейското конкурентно право.

Тазгодишният конкурс е под надслов „Съвременни предизвикателства пред прилагането на конкурентното право“. Участниците могат да избират от следните подтеми:

  1. Защита на конкуренцията на цифрови пазари: ползи и предизвикателства при паралелно прилагане на Акта за цифровите пазари и Член 102 ДФЕС
  2. Трябва ли Европейската комисия да може да оценява концентрации, които нямат европейско измерение по смисъла на член 1 от Регламент (ЕО) № 139/2004?
  3. Частното прилагане на правилата за защита на конкуренцията в България

Конкурсът е отворен за всички студенти и докторанти в редовна и задочна форма на обучение в български и чуждестранни висши учебни заведения, без възрастова граница.

Крайният срок за изпращане на есета е 30 септември 2024 г., 23:59 ч.

Допълнителни подробности за конкурса може да се запознаете на следния линк:

БСКП обявява първо издание на конкурс за есе - Българско сдружение по конкурентно право (bgcomplaw.eu)

СПОДЕЛИ В