Млади актьори от СУ "П. Яворов" гостуваха на Педагогическия колеж

На 23 април 2024 г. на студентите и преподавателите от Педагогическия колеж гостуваха ученици от Средно училище „Пейо Яворов“, гр. Плевен, които представиха драматизация на известната Яворова пиеса „В полите на Витоша“. Младите актьори впечатлиха аудиторията с таланта си и накараха много от присъстващите да си спомнят за един от най-видните представители на българската литература – Пейо Яворов. Със своя прочит на пиесата, гледана през очите на съвременните млади хора, актьорският състав по увлекателен начин постави вечната тема за любовта, щастието и житейските избори, които прави всеки от нас.

Представянето на постановката пред академичната общност е една интересна и нестандартна форма, чрез която на практика се реализира идеята за сътрудничество и партньорство между Педагогическия колеж и СУ „Пейо Яворов“.

СПОДЕЛИ В