Доброволческа акция в Деня на Земята

Студентите, преподавателите и служителите на Педагогически колеж - Плевен избраха 22 април – Денят на Земята, за да почистят и направят по-хубаво дворното пространство пред сградата на колежа. В акцията се включиха студенти от всички специалности и курсове, като всяка група избра свое място от двора, което да облагороди. Предварително бе създадена организация за осигуряване на цветя, пръст и всичко необходимо за осъществяване на доброволческата инициатива. Студентите сами избраха как да аранжират цветните лехи, боядисаха пейките и оградата, подрязаха храстите и почистиха тревните площи. Редом с тях своя принос за облагородяване на двора дадоха и преподавателите и служителите, които активно участваха във всички дейности.

След акцията на колежанската общност в Деня на Земята дворното пространство пред Педагогическия колеж вече е по-чисто, по-цветно и по-красиво.


СПОДЕЛИ В