Кръгла маса на тема: "Дистанционната форма на обучение във висшите училища - актуални проблеми и възможни решения"

На 26 април от 9:30 часа модератор на кръгла маса на тема "Дистанционната форма на обучение във висшите училища" беше проф. д-р Стоянка Лазарова - директор на Центъра за дистанционно обучение към Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Научният форум е част от Втората национална научно-практическа конференция „Дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения“, организирана от Русенски университет “Ангел Кънчев“ . В събитието взеха участие директори на Центрове за дистанционно обучение във висши училища в България.

СПОДЕЛИ В