Състав

Директор

проф. дн Красимира Йорданова Мутафова

k.mutafova@ts.uni-vt.bg   

062/618-234 

Централна библиотека


Валя Минкова Димитрова

Обработка и каталози

valya.dimitrova@ts.uni-vt.bg


Ивелин Атанасов Николаев

Обработка и каталози
i.nikolaev@ts.uni-vt.bg


Даниела Стефанова Върбанова-Николова

Информационно-библиографски

d.varbanova@ts.uni-vt.bg;    daniela__varbanova@abv.bg   

062/618-339


Диана Емануилова Симеонова

Информационно-библиографски
d.simeonova@ts.uni-vt.bg 

062/618-339


Мария Стефанова Дончева

Комплектуване и книгообмен
mariya.doncheva@ts.uni-vt.bg     

062/618-246


Калина Симеонова Иванова

Обслужване и книжни фондове
k.s.ivanova@ts.uni-vt.bg  


Даниела Стефанова Пенева

Отдел „Обслужване и книжни фондове“
daniela.peneva@ts.uni-vt.bgdaniela.peneva07@abv.bg   

062/618-233     


Силвия Здравкова Русева-Маркова       

Отдел „Обслужване и книжни фондове“

s.ruseva@ts.uni-vt.bg 

062/618-233                       


Хасан Хюсеинов Хасанов 

Отдел „Обслужване и книжни фондове“Междубиблиотечно заемане

hasan.hasanov@ts.uni-vt.bg; mzs_vtu@abv.bg 

062/618-233    


д-р Малина Павлинова Димитрова

Дигитализация
m.p.dimitrova@ts.uni-vt.bg; malina_pd@abv.bg   

Филиални библиотеки


Мариана Ангелова Хараламбиева

Библиотечно-информационен център – V корпус

mariana.haralambieva@ts.uni-vt.bg 

062/635-853


Пепа Георгиева Вълчанова

Библиотечно-информационен център – V корпус

p.valchanova@ts.uni-vt.bg

062/635-853


Ваня Христова Георгиева-Ангелова

Библиотека към Филологически факултет

v.georgieva@ts.uni-vt.bg 

062/618-227


Библиотека ФИИ


Петя Енчева Иванова

Библиотека към Православен богословски факултет

petya.ivanova@ts.uni-vt.bg

062/618-296


Анета Георгиева Чумпалова

Библиотека към Исторически факултет

 aneta@ts.uni-vt.bg

062/618-274


Стилияна Иванова Александрова

Библиотека към Юридически факултет

stiliyana.aleksandrova@ts.uni-vt.bg  

062/635-853


Валентина Илиева Лазарова

Библиотечно-информационен център – IV корпус

v.lazarova@ts.uni-vt.bg 

062/615-059 

СПОДЕЛИ В