Придобиване на ПКС във Великотърновския университет

От 3 юни до 31 юли в Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“ към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ ще се приемат документи за придобиване на ПЪРВА, ВТОРА, ЧЕТВЪРТА и ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПEН (ПКС).

През посочения период педагогическите специалисти от образователните институции във всички региони на страната ще имат възможността да се включат в традиционно предлаганите от ВТУ процедури за повишаване на квалификацията (ПКС).

При набиране на достатъчен брой кандидати изпитни процедури за придобиване на ПЕТА и ЧЕТВЪРТА ПКС ще се проведат и във Филиала на Великотърновския университет в гр. Враца и в Педагогическия колеж на ВТУ в гр. Плевен.

Повече информация може да се открие на уебсайта на Департамента: https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=6343&zid=182

Допълнителна информация за приема на документи може да се получи: на място – в кабинет № 706 (корпус 5 на ВТУ); на телефони: 0886 174 254; 062 610 206 и на имейл адрес: s.brainova@ts.uni-vt.bg ; podk@ts.uni-vt.bg .


СПОДЕЛИ В