Среща с представители на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

Днес 16.04.2024 г. в Центъра за дистанционно обучение към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на посещение беше д-р инж. Симеон Арнаудов, началник сектор "Дистанционно обучение" от Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски". Целта на визитата беше обмяна на опит в областта на Дистанционното и електронното обучение във висшите училища. На срещата присъстваха инж. Олег Божанов - помощник-ректор, проф. д-р Стоянка Лазарова - директор на ЦДО, доц. д-р Лъчезар Лазаров - директор на УКИЦ и г-жа Светлана Трифонова - Началник УМО.

СПОДЕЛИ В