Студенти от Педагогическия колеж гостуваха на РЦПППО - Плевен

На 9 април 2024 г. студенти на Педагогически колеж - Плевен от специалности Начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и английски език, 1. курс, посетиха Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование - Плевен като част от обучението по дисциплината Приобщаващо образование. Домакините от РЦПППО предоставиха възможност студентите да участват в работна среща с екипа на центъра и студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност Специална педагогика. В срещата взе участие и Росица Ненчева – експерт по приобщаващо образование в РУО - Плевен. Участниците в работния семинар обсъдиха стандарта за приобщаващо образование и неговото приложение в образователната среда. Лектори бяха гл. ас. д-р Лилия Кисьова, гл. ас. д-р Александър Кръстев, Силвия Николова – директор на РЦПППО - Плевен, Зоя Кокалова - главен учител.


СПОДЕЛИ В