Факултетски съвет

Мандат 2023-2027 година

ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТСКИЯ СЪВЕТ С ПРАВО НА ГЛАС:


 1. Доц. д-р Полина Валентинова Цончева – декан
 2. Проф. дн Владимир Едуардо Сабоурин-Дренска
 3. Проф. дн Маргрета Любомирова Григорова
 4. Проф. д-р Анастасия Ничева Петрова
 5. Проф. д-р Антония Веселинова Велкова-Гайдаржиева
 6. Проф. д-р Валентина Цветанова Бонджолова
 7. Проф. д-р Мария Илиева Иванова
 8. Доц. дн Владимир Стоев Хънтов
 9. Доц. д-р Александър Маринов Ковачев
 10. Доц. д-р Боряна Колева Братанова
 11. Доц. д-р Веска Кирилова Димитрова
 12. Доц. д-р Владимир Иванов Донев
 13. Доц. д-р Владимир Николаев Владов
 14. Доц. д-р Владислав Владков Маринов
 15. Доц. д-р Даниела Божидарова Константинова
 16. Доц. д-р Десислава Андреева Енева
 17. Доц. д-р Димитриос Йоаннис Румпос
 18. Доц. д-р Димка Димитрова Николова-Иванова
 19. Доц. д-р Илияна Иванова Димитрова
 20. Доц. д-р Наталия Димитрова Пенева
 21. Доц. д-р Невена Маринова Гавазова
 22. Доц. д-р Ралица Стефанова Иванова
 23. Доц. д-р Светлана Димитрова Атанасова-Дивитакова
 24. Доц. д-р Христина Атанасова Христова
 25. Доц. д-р Ярмила Николова Даскалова
 26. Гл. ас. д-р Боряна Емилиянова Михайлова
 27. Гл. ас. д-р Велин Димитров Петров
 28. Гл. ас. д-р Виктория Гочева Кънева
 29. Гл. ас. д-р Калина Лалева Щерева-Емрих
 30. Гл. ас. д-р Ралица Дечкова Демиркова
 31. Ас. Таня Стефанова Топалова
 32. Александър Юлиянов Николов – докторант от катедра „Българска литература“
 33. Борис Николаев Банчовски – студент, специалност „Приложна лингвистика“
СПОДЕЛИ В