Факултетски съвет

Мандат 2019-2023 година

ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТСКИЯ СЪВЕТ С ПРАВО НА ГЛАС:


 1. Проф. дн Владимир Едуардо Сабоурин-Дренска
 2. Проф. дн Живка Стефанова Колева-Златева
 3. Проф. дн Маргрета Любомирова Григорова
 4. Проф. дн Николай Стойчев Димитров
 5. Проф. д-р Анастасия Ничева Петрова
 6. Проф. д-р Антония Веселинова Велкова-Гайдаржиева
 7. Проф. д-р Валентина Цветанова Бонджолова
 8. Проф. д-р Венелин Костов Грудков
 9. Проф. д-р Димитър Михайлов Иванов
 10. Проф. д-р Илиана Павлова Колева
 11. Проф. д-р Ценка Николова Иванова
 12. Доц. дн Владимир Стоев Хънтов
 13. Доц. дн Янка Илиева Коева
 14. Доц. д-р Анелия Василева Петкова
 15. Доц. д-р Веска Кирилова Димитрова
 16. Доц. д-р Владимир Иванов Донев
 17. Доц. д-р Владимир Николаев Владов
 18. Доц. д-р Гинка Иванова Пенакова
 19. Доц. д-р Даниела Божидарова Константинова
 20. Доц. д-р Мария Илиева Иванова
 21. Доц. д-р Наталия Димитрова Пенева
 22. Доц. д-р Невена Маринова Гавазова
 23. Доц. д-р Ния Иванова Радева
 24. Доц. д-р Полина Валентинова Цончева
 25. Доц. д-р Радка Тодорова Василева
 26. Доц. д-р Ралица Стефанова Иванова
 27. Доц. д-р Росен Стоянчев Миланов
 28. Доц. д-р Христина Атанасова Христова
 29. Доц. д-р Ярмила Николова Даскалова
 30. Гл. ас. д-р Боряна Колева Братанова
 31. Гл. ас. д-р Велин Димитров Петров
 32. Гл. ас. д-р Виктория Гочева Кънева
 33. Гл. ас. д-р Мирослава Върбанова Вътова
 34. Гл. ас. д-р Невена Георгиева Стоянова
 35. Гл. д-р Нели Христова Пейчева
 36. Гл. ас. д-р Ралица Дечкова Демиркова
 37. Преп. Грета Димитрова Генчева
 38. Валентин Валентинов Апостолов – специалност „Приложна лингвистика“
 39. Симеон Ганчев Ганев – специалност „Теория и практика на превода (немски език)“

Доц. д-р Петя Цонева Иванова влиза в състава на Факултетския съвет на мястото на доц. д-р Гинка Иванова Пенакова (Решения на ФС на ФФ № 5/07.12.2020)

Гл. ас. д-р Вакрилен Петков Кильовски влиза в състава на Факултетския съвет на мястото на гл.ас. д-р Нели Христова Пейчева (Решения на ФС на ФФ № 11/17.03.2021)

Проф. д-р Тодор Дончев Моллов влиза в състава на Факултетския съвет на мястото на проф. д-р Димитър Михайлов Иванов (Решения на ФС на ФФ № 19/12.07.2021)

Доц. д-р Владислав Владков Маринов влиза в състава на Факултетския съвет на мястото на доц. д-р Анелия Василева Петкова (Решения на ФС на ФФ № 19/12.07.2021)

СПОДЕЛИ В