Консултации на преподавателите летен семестър на учебната 2023/2024 г.

преподавател

ден

час

седмица

Линк/присъствено/имейл

проф. д-р Димитър Цветков

петък

14:00-16:00 часа

//////////////

dimiter.petkov.tsvetkov@gmail.com

Проф. д-р Милко Такев

/////////////

////////////

///////////////

takev@ts.uni-vt.bg

доц. д-р Любомир Христов

вторник

10:15-12:00 часа

12:15-14:00 часа

1,3

lubomir.hristov@ts.uni-vt.bg

стая 102, Корпус IV

вторник

12:15-14:00 часа

2,4

доц. д-р Милен Христов

вторник

16:00-17:30 часа

всяка

стая 102, Корпус IV

гл. ас. д-р Паскал Пиперков

четвъртък

16:00-17:30 часа

всяка

стая 102, Корпус IV

ас. Александър Андонов

четвъртък

16:00-18:00 часа

всяка

a.andonov@ts.uni-vt.bg, стая 102, Корпус IV

ас. Росен Ангелов

понеделник

12:00-14:00 часа

всяка

стая 102, Корпус IV

СПОДЕЛИ В