Консултации на преподавателите летен семестър на учебната 2023/2024 г.

преподавател

ден

час

седмица

Линк/присъствено/имейл

доц. д-р Емилиян Петков

понеделник

16:15-18:00 часа

всяка

405 А

проф. дн Олег Асенов

////////////////

////////////////

//////////////

o.asenov@ts.uni-vt.bg

проф. д-р Мирослав Гълъбов

четвъртък

10:00 - 12:00

всяка

m.galabov@ts.uni-vt.bg, стая 405Б, корпус IV

Проф. д-р Марияна Николова

вторник

16:00-17:30часа

всяка

стая 409, корпус IV, m.nikolova@ts.uni-vt.bg

доц. д-р Доника Вълчева

вторник

14:00-16:00

всяка

стая 409, корпус IV

гл. ас. д-р Милена Стефанова

четвъртък

18:15-19:45 часа

всяка

електронно тук

гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

сряда

12:00 - 13:30 часа

всяка

стая 409, корпус IV

гл. ас. д-р Теодор Калушков

////////////

////////////

//////////

стая 409, корпус IV

гл. ас. д-р Георги Шипковенски

четвъртък

14:00-15:30часа

всяка

стая 409, корпус IV

гл. ас. д-р Васил Милев

сряда

12:00 - 14:00 часа

всяка

стая 308, корпус IV, v.milev@ts.uni-vt.bg

ас. Павел Петров

вторник

10:00-12:00 часа

всяка

тук

ас. Нели Василева

////////////

//////////

/////////////////

n.kiskinova@ts.uni-vt.bg

ас. Славена Тихова

вторник

12:15 - 13:45 часа

всяка

стая 409, корпус IV

СПОДЕЛИ В