Консултации на преподавателите летен семестър на учебната 2023/2024 г.

преподавател

ден

час

седмица

Линк/присъствено/имейл

Доц. д-р Ивайло Петров Дончев

сряда

14:00-16:00

////////////

i.donchev@ts.uni-vt.bg, 407

Проф. д-р Емилия Стойчева Тодорова

/////////////

/////////////

///////////

e.todorova@ts.uni-vt.bg

Доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

///////////

///////////////

//////////////

zl.varbanov@ts.uni-vt.bg

Доц. д-р Мариана Матеева Петрова

сряда

16:00-17:30часа

всяка

m.petrova@ts.uni-vt.bg, 509

Доц. д-р Тодор Йорданов Тодоров

сряда

08:00-09:30 часа

всяка

t.todorov@ts.uni-vt.bg, MS Teams тук.

Доц. дн Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова

понеделник

8:15-9:45 часа

всяка

тук.

Доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова

вторник

12:00-13:30 часа

всяка

Стая 505A

Гл. ас. д-р Мирослав Димитров  Петров

вторник

12.15 - 13.45 ч

всяка

MS Teams тук.

Гл. ас. д-р Силвия Ангелова Върбанова

четвъртък

14:15-15:45 часа

1/3

Стая 509

четвъртък

10:15-11:45 часа

2/4

Стая 509

Гл. ас. д-р Тихомир Стефанов Стефанов

четвъртък

14:00-15:30часа

всяка

Стая 509

ас. Мария Павлова Христова

////////////

//////////////

всяка

тук.

ас. Валентин Боянов Тонков

/////////////

////////////

всяка

2 ри курс СИ    (Мобилни приложения за андроид) тук

/////////////

//////////////

всяка

2-ри курс ПОМИ (Съвременни програмни среди) тук.

Гл. ас. д-р Даниел Иванов Дамянов

четвъртък

///////////////

всяка

d.damyanov@ts.uni-vt.bg, MS Teams тук.

СПОДЕЛИ В