Консултации на преподавателите летен семестър на учебната 2023/2024 г.

преподавател

ден

час

седмица

Линк, имейл, присъствено

проф. дмн Стефка Буюклиева

сряда

16:00-17:30 часа

всяка

Електронно, MS Teams тук

проф. д-р Галя Накова

сряда

08:00–09:30 часа

всяка

g.nakova@ts.uni-vt.bg; MS Teams тук

проф. д-р Иванка Минчева

сряда

14:15-18:00 часа

всяка

MS Teams тук

доц. д-р Валентин Бакоев

четвъртък

08:30-10:00  часа

всяка

505 Б, Корпус IV

гл. ас. д-р Десислава Георгиева

сряда

09:00-10:30 часа всяка

MS Teams тук

гл. ас. д-р Мария Джумалиева-Стоева

сряда 08:30-10:00 часа всяка

505 Б, Корпус IV

ас. д-р Петя Белева сряда 12:15-14:00 часа

всяка

MS Teams тук

СПОДЕЛИ В