Педагогическият колеж посрещна участниците в Областната конференция по предучилищно и начално училищно образование

На 26 март 2024 г. Педагогическият колеж за поредна година посрещна директори, детски и начални учители от област Плевен във връзка с провеждането на двадесет и втората по ред Областна конференция по предучилищно и начално училищно образование „Детската градина и училището – вълшебният свят на децата и учениците“. Организатор на конференцията е Регионално управление на образованието - Плевен, а добри педагогически практики представиха близо 60 учители от различни образователни институции в областта. Както и в предходните издания на форума, Педагогическият колеж предостави своите зали и партнира на организаторите от РУО при провеждане на секционните заседания, които бяха модерирани от преподаватели от колежа.
Участниците в конференцията представиха доклади и презентации в три направления:
  • „Прилагане на компетентностния подход в образователния процес, чрез иновативни методи, техники и подходи, проектно-базираното обучение, ИКТ-базирани технологии, работа в дигитална образователна среда и развитие на STEAM среда“ – модератор на секцията: доц. д-р Венцислав Петров;
  • „Приобщаващото образование и осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците – междуинституционални взаимодействия и партньорства, добри практики и иновативни модели“ – модератор на секцията: доц. д-р Христина Гергова;
  • „Прилагане на иновации в образователния процес – иновативни програмни системи, иновативни училища, иновативни образователни модели и педагогически практики, работа в професионални и тематични мрежи на педагогически специалисти и образователни институции“ – модератор на секцията: доц. д-р Росица Пенкова.
С авторски разработки участваха и студенти на Педагогическия колеж.
Поздрав към участниците в конференцията отправиха деца от ДГ „Калина“ - Плевен и ученици от НУ „Христо Ботев“ - Плевен.


СПОДЕЛИ В