Ректорът проф. д-р Димитър Димитров се срещна с председателя на Националното представителство на студентските съвети в Р България г-н Ангел Стойков

Oт м. април започват санирането и газификацията на Блок 2 на Студентските общежития на Великотърновския университет. Ремонтните дейности няма да попречат на живеещите там студенти и те няма да бъдат премествани.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров получи уверение от г-н Иван Момински, управител на „Студентски столове и общежития“ ЕАД – клон Велико Търново, че ремонтните дейности ще приключат през есента и блокът ще бъде готов за началото новата на учебната година. Председателят на Националното представителство на студентските съвети в Р България г-н Ангел Стойков разгледа Блок 2 и също се запозна с подробности за бъдещия ремонт. След реновирането вече всички общежития във Велико Търново ще предоставят най-съвременните условия за живот на студентите, докторантите и специализантите.

Преди това ректорът проф. д-р Димитър Димитров се срещна с председателя на НПСС г-н Ангел Стойков. Двамата обсъдиха редица важни теми, свързани с обучението на студентите във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, с националните студентски политики по отношение на висшето образование в страната, социално-битовите въпроси, бъдещи съвместни инициативи и други. На срещата присъстваха и д-р Александър Узунов, съветник по социално-битовите въпроси на учащите към НПСС, и Васил Цонков, председател на Студентския съвет на нашия Университет.

СПОДЕЛИ В