Профилактични медицински прегледи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

От 1 до 5 април 2024 г., за преподавателите и служителите на ВТУ ще се извършат профилактични медицински прегледи включващи изследване на урина и преглед от офталмолог (очен) както следва:

- от 1 до 4 април 2024 г. в Спортен комплекс на ВТУ - здравна служба от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.

- 5 април 2024 г от 8.30 ч. до 11.00 ч. – ПК Плевен

- 5 април 2024 г. от 13.30 ч. до 16.00 ч. – филиал Враца

СПОДЕЛИ В