Публични защити ОНС „доктор“

 1. Васко Йорданов Петров (починал на 19.11.2021)

  Тема: „Богослужебни аспекти в пастирското служение в местата за лишаване от свобода в България“
  Дата на защитата: 16.04.2018


 2. Владимир Димитров Железов

  Тема: „Персонализъм и етика в богословието на Христос Янарас“
  Дата на защитата: 05.10.2023


 3. Генадий Владимирович Заридзе

  Тема: „Образователната дейност на православната енория в контекста на културно-историческото наследство на Воронежка митрополия“
  Дата на защитата: 17.12.2019


 4. Георги Дончев Дончев

  Тема: „Аравийската икона на свети Георги в манастира „Свети Георги Зограф” на Атон“
  Дата на защита: 15.11.2021


 5. Даниел Веселинов Йорданов

  Тема: Ν?ον αναστασιματ?ριον във Воскресника на хаджи Ангел Севлиевец - съдържателен подбор и музикалнопреводачески похвати
  Дата на защита: 27.03.2015
  Главен асистент - 2.4. Религия и теология


 6. Даниел Георгиев Топалски

  Тема: „Възгледът на братята Уесли за освещението и християнското съвършенство“
  Дата на защита: 11.10.2017


 7. Данчо Иванов Карагеоргиев

  Тема: „Старозагорската епархия в периода на тоталитарното държавно управление (1944-1989)“
  Дата на защита: 04.09.2017


 8. Дарко Стоянович

  Тема: „Онтологичният смисъл на диалектиката тварно - нетварно в контекста на древногръцката философия и в богословието на св. Максим Изповедник“
  Дата на защита: 05.09.2017


 9. Диана Мирославова Николова

  Тема: „Антропологията наепископ Немезий Емески в контекста на христологичния дебат до Халкидон“
  Дата на защита: 23.02.2023


 10. Димитър Колев Златев

  Тема: „Възгледът за личността в богословието на архимандрит Софроний (Сахаров)“
  Дата на защита: 16.02.2015


 11. Иван Анастасов Марински

  Тема: „Практики на оглашение и кръщение на възрастни в Българската църква“
  Дата на защита: 14.12.2020


 12. Ивелина Василева Стефанова

  Тема: „Катехизиращи и социализиращи функции на християнските празници в обучението по религия“
  Дата на защита: 18.06.2020


 13. Илиана Димова Димова

  Тема: „Адаптация на библейски текстове в процеса на възпитание на децата от предучилищна възраст“
  Дата на защита: 15.03.2022


 14. Илиян Стилиянов Матеев

  Тема: „Светото миро и подготовката, освещаването и употребата му в Българската църква“
  Дата на защита: 10.10.2023


 15. Йосиф Любомир Тодоровски

  Тема: „Създаване и развитие на Македонската православна църква (от възникването й до началото на 80-те години на ХХ век)“
  Дата на защита: 04.06.2019


 16. Людмил Мартинов Малев

  Тема: „Митрополит Софроний Търновски - живот и църковно-обществена дейност“
  Протокол: 01.04.2003


 17. Магдалена Маринова Легкоступ

  Тема: „Свети Кирил Йерусалимски като катехет“
  Протокол: 30.11.2009


 18. Мария Димитрова Чернева

  Тема: „Еклисиологията в съчиненията на апостолските мъже“
  Дата на защита: 27.06.2019


 19. Мирослав Петров Ангелов

  Тема: „Врачанска епархия от нейното учредяване до утвърждаването и нейния разцвет при митрополитите Константин (1884-1912 г.) и Климент (1914-1930 г.)“
  Дата на защита: 16.12.2021


 20. Неделко Ристанович

  Тема: „Единството на Църквата в събитието на диалогичната среща в богословието на прот. Георги Флоровски“
  Дата на защита: 04.09.2017


 21. Недялка Господинова Ямакова

  Тема: „Иконографски и канонични особености на образната система на българските светци, просияли в периода ХVІІ -ХІХ в.“
  Дата на защита: 24.10.2019


 22. Никола Стоилов Владиков

  Тема: „Отношенията Църква - общество в богословското творчество на проф. протопрезвитер Стефан Цанков и проф. Ганчо Пашев“
  Дата на защита: 23.10.2019


 23. Николай Владимиров Стоименов

  Тема: „Ръкопис ЦИАИ 201 – произход, превод и редакции“
  Дата на защита: 19.06.2020


 24. Павлин Петров Събев

  Тема: „Есхатологически аспекти в посланието на св. ап. Павел до евреите“
  Дата на защита: 28.09.2011


 25. Петър Григоров Граматиков

  Тема: „Филипополският събор и арианството на изток“
  Дата на защита: 07.09.2017


 26. Пламен Петров Младенов

  Тема: „Интериоризация на нравствените ценности чрез неформално християнско образование“
  Дата на защита: 22.02.2022


 27. Росен Георгиев Русанов

  Тема: Търновска епархия (1901–1935)
  Протокол: 05.10.2004


 28. Светослав Светозаров Риболов

  Тема: „Сотириологични предпоставки на христологичните възгледи на Теодор Мопсуестийски“
  Протокол: 18.10.2010


 29. Свилен Милков Тутеков

  Тема: „Страст и добродетел в аскетическото богословие на преподобни Йоан Лествичник“
  Протокол: 30.06.2003


 30. Свилен Димитров Спасов

  Тема: „Генното инженерство - социо-културни и антропологично-етически аспекти“
  Дата на защита: 06.03.2019


 31. Симеон Петров Недев

  Тема: „Ролята и мястото на Българската православна църква в Българската армия от Освобождението до края на Втората световна война“
  Дата на защита: 27.09.2016


 32. Славчо Сидеров Иванов

  Тема: „Чинът на умиване на нозете на Велики четвъртък (литургични и пастирски аспекти)“
  Дата на защита: 12.03.2018


 33. Снежанка Хенрих Попова-Тотева

  Тема: „Специфични проблеми в омилиите на свети Серафим, архиепископ Богучарски, софийски чудотворец“
  Дата на защита: 20.03.2018


 34. Стелиян Щилянов Кунев

  Тема: „Чин за прием на сарацини в Църквата (Исторически и литургико-каноничен анализ)“
  Дата на защита: 16.12.2021


 35. Стефка Петрова Кънчева

  Тема: „Четвърта песен за Раба Господен (Ис.52:13-53:12) - пророческо прозрение за Христа“
  Протокол: 30.11.2009


 36. Стоил Стоянов Димитриев

  Тема: „Дейността на американската конгресистка (съборянска) църква в Македония (1871 - 1921)“
  Дата на защита: 18.09.2017


 37. Стоян Йорданов Бербатов

  Тема: „Проблемът за човешките права и рецепцията му в православното богословие на ХХ век“
  Дата на защита: 06.10.2021


 38. Христо Велков Генчев

  Тема: „Декретът на Втория Ватикански събор за икуменизма (Unitatis Redintegratio) в рецепцията на Католическата църква (от папа Павел VІ до папа Бенедикт ХVІ)“
  Дата на защита: 09.03.2023


 39. Юлиян Ганчев Великов

  Тема: „Иконопочитанието през VІІІ век: патрологично осветление“
  Протокол: 07.05.2001

СПОДЕЛИ В