Кореспонденция и местоположение

  • Гр. Велико Търново 5003
  • ул. “Теодосий Търновски” № 2
  • Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
  • Ректорат, Отдел „Научноизследователска и художественотворческа дейност“, каб. 507, ет. 5
СПОДЕЛИ В