Международна образователна програма за помощник-учители по език и култура

Както и през предходните години, Министерството на образованието на Испания провежда своята Международна образователна програма за помощник-учители по език и култура. Програмата е насочена предимно към студенти, чиито роден език е английският, но през последните няколко години тя се разшири, за да даде възможност на кандидати от неанглоговорящи страни с високо владеене на английски език „C1“ също да кандидатстват в нея. Програмата стартира за първи път в България през 2016 г. Целта и? е да даде възможност на участниците да помагат на преподаватели по чужди езици в различни училища в Испания и да им предостави възможност да научат повече за испанската култура и общество, както и за образователната система.

Помощник-учителите ще бъдат назначени в начални/средни държавни училища в Испания и техните задължения са да подкрепят и помагат на учителите в класната стая, като по този начин ще затвърдят говоримите умения по английски език на учениците. Освен това те ще трябва да могат да сътрудничат в часовете по други предмети, преподавани на английски език. Продължителността на програмата е цяла академична година - от 1 октомври до 31 май. Помощник-учителите получават 800-1000 € месечна стипендия за седмичен график от 14-16 часа. Единственото условие към кандидатите е да притежават ниво на владеене на английски език минимум „ C1”.

Процесът на подбор се провежда в Посолството на Испания, отдел „Образование“. Кандидатури се приемат до 05.04.2024 г.

СПОДЕЛИ В