Такси за административни услуги

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 1. За подаване и регистрация на документи за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационна степен (ПКС) – 50 лв.
 2. За подаване и регистрация на документи за кандидатстване за професионално-педагогическа специализация (ППС) – 50 лв.
 3. За издаване на документи на един педагогически специалист (с включено ДДС):
 • Свидетелство за професионално-квалификационна степен – 36 лв.
 • Свидетелство за професионално-педагогическа специализация – 36 лв.
 • Удостоверение с присъдени квалификационни кредити –  20 лв.
 • Служебна бележка – 12 лв.
 • Академична справка – 32 лв.
 • Дубликат на Свидетелство – 52 лв.
 • Дубликат на Удостоверение с присъдени квалификационни кредити – 15 лв.
 1. Проверка и справка в архив – 29 лв.

СПОДЕЛИ В