In memoriam

СКРЪБНА ВЕСТ

На 16.02.2024 г. почина гл. ас. Димка Анчева – дългогодишен преподавател в катедра „Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание“.


Димка Анчева е родена на 04.10.1940 г. в с. Леденик. През 1974 г. завършва българска филология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. През 1975 г. след спечелването на конкурс започва работа като асистент към катедра „Методика на езиковото  и литературното обучение и литературознание“. През 1979 г. става старши асистент, а през 1985 г. – главен асистент.

Научните интереси на гл. ас. Димка Анчева са в областта на методика на обучението по български език и на езиковото обучение в средното училище: „Формиране на педагогически умения у студентите чрез лекциите и педагогическата практика“, „Междупредметните връзки в уроците по лексикология в 7. клас“, „За някои стилни особености на романите „Татул“ и „Снаха“ на Г. Караславов,  „Някои наблюдения върху сравненията в „Железният светилник“ на Д. Талев“ и др.

Колегите от катедра „Методика на езиковото  и литературното обучение и литературознание“ пазят спомена за етичните отношения, за добрите съвети и ползотворните идеи, оценяват приноса на гл. ас. Димка Анчева за утвърждаване на авторитета на катедрата.


Дълбок поклон пред паметта на гл. ас. Димка Анчева!


Катедра „Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание“
Филологически факултет

СПОДЕЛИ В