Такси за обучения

ТАРИФА

ЗА РАЗМЕРА НА ТАКСИТЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В КАТЕДРА „ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“ КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ „ПОДК“

 1. КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ (с присъждане на квалификационни кредити)
  • Провеждани с група от минимум 12 обучаеми във В. Търново или дистанционно (за един участник).
   • За обучение с продължителност 16 академически часа (8 присъствени и 8 неприсъствени) с присъден 1 квалификационен кредит – 100 лв. (включва такса за обучение и административна такса за издаване на Удостоверение с присъден квалификационен кредит).
   • За обучение с продължителност 32 академически часа (16 присъствени и 16 неприсъствени) с присъдени 2 квалификационни кредита – 180 лв. (включва такса за обучение и административна такса за издаване на Удостоверение с присъдени квалификационни кредити).
   • За обучение с продължителност 48 академически часа (24 присъствени и 24 неприсъствени) с присъдени 3 квалификационни кредита – 260 лв. (включва такса за обучение и административна такса за издаване на Удостоверение с присъдени квалификационни кредити).
  •  Провеждани с група от минимум 15 обучаеми извън В. Търново (за един участник).
   • За обучение с продължителност 16 академически часа (8 присъствени и 8 неприсъствени) с присъден 1 квалификационен кредит – 116 лв. (включва такса за обучение и административна такса за издаване на Удостоверение с присъден квалификационен кредит).
   • За обучение с продължителност 32 академически часа (16 присъствени и 16 неприсъствени) с присъдени 2 квалификационни кредита – 212 лв. (включва такса за обучение и административна такса за издаване на Удостоверение с присъдени квалификационни кредити).
   • За обучение с продължителност 48 академически часа (24 присъствени и 24 неприсъствени) с присъдени 3 квалификационни кредита – 308 лв. (включва такса за обучение и административна такса за издаване на Удостоверение с присъдени квалификационни кредити).
  • Провеждани с група от минимум 20 обучаеми извън В. Търново (за един участник).
   • За обучение с продължителност 16 академически часа (8 присъствени и 8 неприсъствени) с присъден 1 квалификационен кредит – 100 лв. (включва такса за обучение и административна такса за издаване на Удостоверение с присъден квалификационен кредит).
   • За обучение с продължителност 32 академически часа (16 присъствени и 16 неприсъствени) с присъдени 2 квалификационни кредита – 180 лв. (включва такса за обучение и административна такса за издаване на Удостоверение с присъдени квалификационни кредити).
   • За обучение с продължителност 48 академически часа (24 присъствени и 24 неприсъствени) с присъдени 3 квалификационни кредита – 260 лв. (включва такса за обучение и административна такса за издаване на Удостоверение с присъдени квалификационни кредити).
 2. ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН (ПКС) (с присъждане на квалификационни кредити)
  • Провеждани с група от минимум 12 обучаеми във В. Търново или дистанционно (за един участник).
   • За обучение с продължителност 16 академически часа (8 присъствени и 8 неприсъствени) с присъден 1 квалификационен кредит – 100 лв. (включва такса за обучение и административна такса за издаване на Удостоверение с присъден квалификационен кредит).
   • За обучение с продължителност 32 академически часа (16 присъствени и 16 неприсъствени) с присъдени 2 квалификационни кредита – 180 лв. (включва такса за обучение и административна такса за издаване на Удостоверение с присъдени квалификационни кредити).
   • За обучение с продължителност 48 академически часа (24 присъствени и 24 неприсъствени) с присъдени 3 квалификационни кредита – 260 лв. (включва такса за обучение и административна такса за издаване на Удостоверение с присъдени квалификационни кредити).
  •  Провеждани с група от минимум 15 обучаеми извън В. Търново (за един участник).
   • За обучение с продължителност 16 академически часа (8 присъствени и 8 неприсъствени) с присъден 1 квалификационен кредит – 116 лв. (включва такса за обучение и административна такса за издаване на Удостоверение с присъден квалификационен кредит).
   • За обучение с продължителност 32 академически часа (16 присъствени и 16 неприсъствени) с присъдени 2 квалификационни кредита – 212 лв. (включва такса за обучение и административна такса за издаване на Удостоверение с присъдени квалификационни кредити).
   • За обучение с продължителност 48 академически часа (24 присъствени и 24 неприсъствени) с присъдени 3 квалификационни кредита – 308 лв. (включва такса за обучение и административна такса за издаване на Удостоверение с присъдени квалификационни кредити).
  • Провеждани с група от минимум 20 обучаеми извън В. Търново (за един участник).
   • За обучение с продължителност 16 академически часа (8 присъствени и 8 неприсъствени) с присъден 1 квалификационен кредит – 100 лв. (включва такса за обучение и административна такса за издаване на Удостоверение с присъден квалификационен кредит).
   • За обучение с продължителност 32 академически часа (16 присъствени и 16 неприсъствени) с присъдени 2 квалификационни кредита – 180 лв. (включва такса за обучение и административна такса за издаване на Удостоверение с присъдени квалификационни кредити).
   • За обучение с продължителност 48 академически часа (24 присъствени и 24 неприсъствени) с присъдени 3 квалификационни кредита – 260 лв. (включва такса за обучение и административна такса за издаване на Удостоверение с присъдени квалификационни кредити).
 3. МАЙСТОРСКИ КЛАС с продължителност 48 академически часа и присъждане на 3 квалификационни кредита (за един участник) – 308 лв. (включва такса за обучение и административна такса за издаване на Удостоверение с присъдени квалификационни кредити).

СПОДЕЛИ В