Междукултурни диалози: България и Румъния

Конкурс за есе за студенти от България и Румъния

Студентският конкурс за есе цели да насърчи културния обмен и взаимодействие между студентите от България и Румъния. Чрез темата на конкурса, която ще се мени всяка година, те имат възможност да изследват и споделят идеи и културни изживявания. Конкурсът ще изгради мост между различни общности в България и Румъния, ще подтиква към внимателно наблюдаване на всичко различно от собствената културна среда и ще подхранва уважение към чуждата култура.

Темата на есето за първото издание на конкурса през 2024 г. е

"На гости при съседа"

Участниците могат да разсъждават върху езиковите, културните, историческите и литературните връзки между България и Румъния; да се фокусират върху общите черти, както и върху различията в културата на двете страни; да разсъждават за влиянията, които една култура оказва върху друга и с какво обогатява този културен обмен. Съдържанието на есето може например да включва забелязани интересни особености в езика на съседния народ, културни модели на мислене и поведение в определена ситуация, които позволяват да отличим българите и румънците като общност (празнуване на рожден ден, раждане на дете, сватба, посрещане на гости, общуване между деца и родители, изпращане на път и т.н.), детайли от речевия етикет (формули за поздрав, съпътстващи жестове и т.н.) и др.


Условия за участие

Конкурсът е отворен за студенти от всички университети в България и Румъния. Есетата трябва да бъдат написани на официалния език на съответната държава (български или румънски) и да бъдат представени в определения срок.

Други видове лично творчество, които биха могли да се интегрират като допълнение към текста на есето

 1. Литературни творби

  Освен есетата, участниците могат да представят и кратки литературни творби, като стихотворения и разкази. Тези творби могат да бъдат представени в писмен или аудио формат и трябва да допълват съдържателно идеята, разработена в есето.

 2. Рисунка и художествена фотография

  Участниците могат да предоставят рисунки или художествени фотографии, които илюстрират темата на техните есета. Тези изображения могат да бъдат включени като част от презентацията на есетото. Например могат да бъдат представени културни обекти, сгради или природни пейзажи, участници в определена ситуация, които отразяват връзката между двата съседни народа и др.

 3. Видеоклип

  Участниците могат да създадат кратък видеоклип, който допълва и разширява темата на техните есета. Видеоклипът може да включва интервюта с хора от общността, кратки кадри от исторически и културни събития, или дори анимации, които илюстрират темата на есето.


Изпращане на творбите

 • Срок за изпращане на творбите – 01.05.2023 г.
 • Формат  на текстовете - *.doc или *.docx и *.pdf.
 • Адрес за предаване на текстовете: essaycontestbgro@gmail.com

Оценяване на творбите

Творбите на участниците ще бъдат оценени от конкурсно жури, съставено от преподаватели на Филологическия факултет на Великотърновския университет и Университета в Крайова. Журито ще оценява есетата според оригиналността на идеите, стиловата изразителност, дълбочината на анализа и връзката с темата. Също така ще се оценява и способността на участниците да представят своята уникална гледна точка и да създадат връзка между двата културни контекста.


Обявяване на резултатите

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 15.05.2024 г. в сайта на Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

СПОДЕЛИ В