Семинар на тема „Дигитална трансформация в обучението на бъдещи учители“

На 23.10.2023 г. в Аулата на Великотърновския университет беше открит семинар на тема „Дигитална трансформация в обучението на бъдещи учители“. В престижното събитие участие взеха представители от държавните висши училища, участващи в изпълнението на Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“.
Семинарът беше открит с приветствие от ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Димитър Димитров в присъствието на министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, който също поздрави всички гости и участници в събитието.
Основна цел на програмата е повишаване на качеството на подготовката на студентите, обучавани за учители, чрез усъвършенстване на компетентностите на преподавателите във висшите училища в две основни направления: иновативни образователни технологии и компетентностния подход в обучението на бъдещи учители. От Великотърновския университет има два екипа, които са утвърдени от МОН. Направени са 10 курса по иновативни образователни технологии заедно с екипа на Русенския университет.

СПОДЕЛИ В