Образователна работилница „Детски университет“ – „Космическо приключение“

На 05.12.2023 г. студенти от Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проведоха семестриален майсторски клас с децата от трета група „Звездица“ на ДГ „Слънце“. Образователното събитие „Космическо приключение“ се реализира под научното ръководство на проф. д-р Петя Караиванова.  Инициативата е част от образователната работилница „Детски университет“, с която преподавателите от катедра „Предучилищна педагогика“ мотивират бъдещите учители да разработват и апробират авторски педагогически технологии, посредством които творчески да трансформират познатите частнодидактически модели.  

Третокурсниците от образователни програми „Предучилищна педагогика и логопедия“ и „Предучилищна педагогика и чужд език“ впечатлиха малките любознайковци с интересно виртуално пътешествие в Космоса. Чрез разнообразни екипни активности децата научиха интересни факти за небесните тела и за професиите на хората, които ги изследват.

Резултативите от прилагането на технологията „образователна събитийност“ бяха високо оценени от г-жа Албена Генчева – директор на ДГ „Слънце“, и от учителите-наставници  Елица Христова и Галя Иванова.

СПОДЕЛИ В