Образователна работилница „Детски университет“ – „Коледата по света“

Студенти от трети курс на образователна програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“ зарадваха децата от група „Звездица“ на ДГ „Слънце“ със своя семестриален майсторски клас „Коледата по света“, разработен под научното ръководство на проф. д-р Петя Караиванова. Иновативната форма на педагогическа интеракция е част от образователната работилница „Детски университет“. Чрез нея преподаватели от катедра „Предучилищна педагогика“ насърчават студентската креативност и инициативност посредством продуктивно сътрудничество в аудиторни и извънаудиторни взаимодействия.

Проявата се реализира със съдействието на базовите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ детски градини и осигурява шансове за иновиране на процеса на подготовка на учители-новатори с оглед овладяване на необходимите професионално-практически компетенции за методическо композиране на ценностнонасочени съдържателни активности, обединени в многоплановото събитийно пространство.

Резултатите от апробирането на творчески моделни решения, консолидирани чрез събитийнта образователна технология, бяха високо оценени от проф. д-р Маринела Михова, декан на Педагогическия факултет,  от г-жа Албена Генчева – директор на ДГ „Слънце“, от психолога Даниела Конакчиева и учителите-наставници Галя Иванова и Елица Христова.

СПОДЕЛИ В