КОМИТЕТИ

ДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
Съпредседатели

Проф. д-р Стоянка Лазарова

Проф. д-р Димитър Димитров

проф. д-р Румяна Пейчева-ФорсайтОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председатели

проф. д-р Стоянка Лазарова

проф. д-р Маринела Михова


Членове

доц. д-р Лъчезар Лазаров

доц. д-р Дияна Димитрова

гл.ас. д-р Борислава Иванова

Мария Давидова

Ивелина Тасева

Добриела Матрова
СПОДЕЛИ В