МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
 

X-та Национална конференция по електронно обучение във висшите училища ще се проведе във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“

За повече информация натиснете тук: https://www.uni-vt.bg/bul/

СПОДЕЛИ В