РЕГИСТРАЦИЯ

ДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

 Таксата за право на участие е ............ лв. с ДДС и трябва да бъде преведена на тази сметка:

…………………………….

Основание за плащането:

Участие в Национална конференция за електронно обучение във висшите училища

Таксата включва материалите на конференцията, кафепауза и вечеря на един участник.

Моля, с привеждане на таксата, изпращайте веднага и данните за фактурата, както и адреса, на който трябва да бъде пратена.

Регистрационен формуляр

https://forms.office.com/e/N8g9CRUEs1

СПОДЕЛИ В