ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКЛАДИ

ДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

 ФОРМАТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

• доклад (до 8 страници, вкл. резюмето)


ВАЖНИ ДАТИ

• до 30.06.2024 г. – попълване и изпращане на регистрационен формуляр

• до 30.06.2024 г. – изпращане на докладите по електронна поща

• до 20.07.2024 г. – изпращане на рецензията и решението на Програмния комитет

• до 31.07.2024 г. – изпращане на окончателния вариант на доклада и превеждане на такса-правоучастие


ФОРМАТИРАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Изисквания към оформление на докладите:

Шаблон за оформление


ВАЖНО: От авторите се очаква ясно да посочат тематичното направление на доклада. Докладите се подават в DOC или DOCX формат на следния адрес: do@live.uni-vt.bg

 
Научните доклади, допуснати за представяне и отговарящи на изискванията към оформлението им, ще бъдат включени в СПИСАНИЕ "Дигитални образователни технологии" - https://journals.uni-vt.bg/dt/bul/. Ще бъдат публикувани само докладите на участници, които са заплатили такса правоучастие. Всички доклади ще бъдат оценени от двама експерти, представители на програмния комитет. Списанието ще бъде публикувано на уеб сайта на Великотърновския университет на езика, на който са предоставени от авторите след одобрение от редакционна колегия.


За допълнителни въпроси, моля пишете на електронен адрес:

s.lazarova@live.uni-vt.bg - проф. Стоянка Лазарова

do@live.uni-vt.bg - Мария Давидова и Ивелина Тасева

СПОДЕЛИ В