ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

ДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Целите на X-та Национална конференция по електронно обучение във висшите училища са:

• да стимулира научен дебат по методологически, теоретични, практически, нормативни и технологически аспекти на електронното и дистанционното обучение във всичките им проявления;

• да дискутира подходи и стратегии за адаптиране на образователната система към потребностите на дигиталното поколение чрез инструментите на електронното обучение;

• да събере заедно изследователи, преподаватели, докторанти и IT специалисти от страната и чужбина, които да споделят своите изследователски резултати и практически опит в проектирането и провеждането на електронно учебно съдържание и онлайн обучение.


ТЕМАТИЧНИ СЕКЦИИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

• Методологически и теоретични (педагогически, психологически, социални, етични и пр.) аспекти на електронното и дистанционното обучение;

• Проблеми и решения в процеса на дигитална трансформация на университетите;

• Технологични решения за подпомагане и реализиране на електронното и дистанционното обучение;

• Дигиталното поколение и образователната система;

• Роля на технологиите за предоставяне на равен достъп до образование;

• Качество на електронното обучение;

• Възможности и ограничения на електронното оценяване;


ФОРМАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

• доклад (до 8 страници, вкл. резюмето)


СРОКОВЕ

• до 30.06.2024 г. – попълване и изпращане на регистрационен формуляр

• до 30.06.2024 г. – изпращане на докладите по електронна поща

• до 20.07.2024 г. – изпращане на рецензията и решението на Програмния комитет

• до 31.07.2024 г. – изпращане на окончателния вариант на доклада и превеждане на такса-правоучастие


ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

• български

• английски


Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в електронен сборник който ще бъде публикуван на уеб сайта на Великотърновския университет на езика, на който са предоставени от авторите след одобрение от редакционна колегия.


ФИРМЕНО УЧАСТИЕ

Фирми и организации, които желаят да участват в конференцията, трябва да заявят участието си до 15.07.2024 г. Срещу такса от 500 лв. без ДДС фирмата получава право за презентация чрез доклад или постер, за изложба, а също и за включване на рекламни материали в програмата и сборника с докладите на конференцията.


Ако имате допълнителни въпроси, моля пишете на електронните адреси:

s.lazarova@live.uni-vt.bg

проф. Стоянка Лазарова

do@live.uni-vt.bg

Мария Давидова

Ивелина Тасева
СПОДЕЛИ В