Публична лекция по повод на ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на детето от страна на Република България. Гост лектор – д-р Петко Петков, експерт по работа с деца, преживели насилие

30. 11. 2023 г.

СПОДЕЛИ В