Мандат 2019-2023

Председател:

Членове:

  1. проф. дн Христо Манолакев – координатор с Филологически факултет
  2. ас. д-р Анна Целова – координатор с Педагогически факултет
  3. гл. ас. д-р Емил Спасов – координатор с Исторически факултет
  4. Галина Евденова – началник РУО гр.Враца
  5. Виктор Кръстев – директор на СУ „Христо Ботев“ гр.Враца
  6. Даниела Алексадрова – директор на ДГ „Дъга“ гр.Враца
  7. Евгения Каменова – директор Звено „Майка и бебе“ и Наблюдавано жилище
СПОДЕЛИ В