До 26.02.2024 г. се удължава приемът за едногодишни специализации в Департамент „ПОДК“

С оглед на интереса към професионално-педагогическите специализации (с възможност за придобиване на трета ПКС) към катедра „Продължаващо образование“ в департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“ (ВТУ) срокът за подаване на документи се удължава до 26.02.2024 г. включително.

До 26.02.2024 г. ще се приемат документи за следните специализации:

  • Ефективно управление на образователните институции;
  • Интегрален подход при работа с текст в обучението по предметите от естетическия цикъл;
  • Съвременни технологии в предучилищното образование;
  • Психологическо и педагогическо консултиране.

Класирането на кандидат-специализантите, подали заявления до 16.02.2024 г. вкл., ще бъде обявено на 21.02.2024 г.

Срокът за записване на класираните кандидат-специализанти, подали заявления до 16.02.2024 г. вкл., е от 22.02.2024 г. до 01.03.2024 г.

Допълнителна информация може да се получи на място в катедра „Продължаващо образование“ на адрес ул. „Хр. Ботев“ № 19, Корпус 5, ет. 7, каб. 706; на сайта на ВТУ (https://x.gd/jI8Nc) и на страницата на катедрата във Фейсбук (катедра „Продължаващо образование“ към Департамент „ПОДК“, Великотърновски университет).

Въпроси и запитвания се приемат на имейл адрес podk@ts.uni-vt.bg или на следните телефонни номера: 0886 174 254; 062 610 206.

СПОДЕЛИ В