Пролетният прием в Центъра за квалификация се удължава до 26.02.2024 г.

С оглед на големия интерес към образователните програми, предлагани и в задочна и в дистанционна форма на обучение, и на големия брой постъпващи заявления за кандидатстване, срокът за подаване на документи се удължава до 26.02.2024 г. включително.

До 26.02.2024 г. ще се приемат документи за кандидатстване за всички образователни програми, предлагани в задочна форма на обучение – „Ресурсен учител“ и  в дистанционна форма на обучение – „Арттерапия и трудотерапия“, „Библиотекознание и библиография“, „Бизнес информационни технологии“, „Информационен мениджмънт“, „Информационна сигурност“, „Консултативна психология“, „Организационна психология“, „Психология в образователната среда“, „Психология“, “Психологическо консултиране в детско-юношеска възраст“ „Психология на превантивната работа в образователни и социални институции“, „Психология на ранното детско развитие“, „Семейно консултиране“, „Супервизия в помагащите професии“ „Управление на образованието“ и „Учителска правоспособност“.

В Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се осъществява обучение за придобиване на следните професионални квалификации в специалността „Учителска правоспособност“: учител по английски език; учител по български език и литература; учител по география; учител по гражданско образование; учител по изобразително изкуство; учител по икономика; учител по информатика и информационни технологии; учител по история; учител по китайски език; учител по математика; учител по немски език; учител по предприемачество; учител по технологии и предприемачество; учител по философия; учител по френски език. Обучението в специалност „Учителска правоспособност“ за придобиване на професионална квалификация „учител по …“ се предлага в дистанционна форма на обучение. Документи за кандидатстване за всички посочени специалности може да се подават до 26.02.2024 г. на място в Центъра за квалификация от 8:30 до 16:00 ч., чрез препоръчана поща или на e-mail-адрес: ck_vtu@ts.uni-vt.bg.

Класирането на кандидат-специализантите, подали заявления до 16.02.2024 г. вкл., ще бъде обявено на 21.02.2024 г. след 16:30 ч.

Записването на специализантите, кандидатствали до 16.02.2024 г., ще става на място в Центъра за квалификация между 8:30 и 16:00 ч. от 22.02.2024 г. до 01.03.2024 г. (без събота и неделя).

Допълнителна информация може да се получи на място в Центъра за квалификация на адрес ул. „Хр. Ботев“ № 19, Корпус 5, вх. Север, ет. 2, на сайта на ВТУ (http://www.uni-vt.bg/bul/?zid=92) и на страницата на Центъра във Фейсбук (https://www.facebook.com/ck.vtu.1999/). Въпроси и запитвания се приемат на имейл адрес ck_vtu@ts.uni-vt.bg или на посочените телефонни номера – 0884 67 94 42, 062 633 752, 062 633 652.

СПОДЕЛИ В