Анкети за студентите на Филологическия факултет

АНКЕТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ – УЧЕБНА 2022/2023 г.

Уважаеми колеги,
Деканското ръководство на Филологическия факултет отправя покана към всички завършили студенти специалност, изучавана във Филологическия факултет, да споделите в Анкета за реализация на завършилите студенти и докторанти – учебна 2022/2023 г. данни за Вашата професионална реализация.

Убедени сме, че обратната връзка с възпитаниците на факултета не е формална кампания, а жизнено важна потребност да запазим контактите с Вас в бъдеще в името на общото професионално усъвършенстване и подобряване качеството на обучение в университета чрез отчитане гледната точка на младите специалисти.

Бъдете активни, споделете своето мнение и опит!

Филологически факултет

АНКЕТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ – УЧЕБНА 2022/2023 г.

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ - УЧАСТИЯ В НАУЧНИ И/ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ФОРУМИ, ПУБЛИКАЦИИ (2022-2023)

Уважаеми студенти и докторанти, обучаващи се във Филологическия факултет,
Настоящата анкета е предназначена за събиране информация за научните и творческите изяви на действащите студенти и докторанти във Филологическия факултет за учебната 2022-2023 г.

Петте минути за попълване на анкетата са възможност да представите информация за своите първи стъпки в науката (участия в проекти и форуми, написване на разработки, отпечатване на публикации), да споделите с нас Вашето мнение за полученото обучение и съдействие.

Благодарим на всички, които ще откликнат в името на подобряване възможностите за научна дейност за изграждащите се специалисти във факултета.

Филологически факултет

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ - УЧАСТИЯ В НАУЧНИ И/ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ФОРУМИ, ПУБЛИКАЦИИ (2022-2023)

СПОДЕЛИ В