Рейтинг 2023

Как бе направен този рейтинг?

Какво показват отделните индикатори?

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1.1 Теория и управление на образованието

1.2 Педагогика

1.3 Педагогика на обучението по...

2.1 Филология

2.2 История и археология

2.3 Философия

2.4 Религия и теология

3.1 Социология, антропология и науки за културата

3.2 Психология

3.3 Политически науки

3.4 Социални дейности

3.5 Обществени комуникации и информационни науки

3.6 Право

3.7 Администрация и управление

3.8 Икономика

3.9 Туризъм

4.4 Науки за земята

4.6 Информатика и компютърни науки

8.2 Изобразително изкуство

9.1. Национална сигурност

СПОДЕЛИ В