График за консултации – зимен семестър 2023/2024 г.

КАТЕДРА „СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК“

Приемно време на преподавателите за зимния семестър на учебната 2023-2024 година

Проф. д-р Мария Илиева Иванова - ръководител катедра

Вторник

12:00–13:30 ч.

Ректорат, каб. 557

Проф. д-р Валентина Цветанова Бонджолова

Сряда

 12.30 - 14.00 ч.

Ректорат, 556 каб.

Проф. д-р Антон Веселинов Гецов

Понеделник,

10:00-11:30 ч.

Пети корпус, каб. В-209

Доц. д-р Верка Сашева Иванова

Четвъртък

 14,00 – 15,30 ч.

Ректорат, 556 каб.

Доц. д-р Ния Иванова Радева

Понеделник

I,III седмица 16:00 – 18:00 ч.

II,IV седмица 14:00 – 16:00 ч.

Ректорат, 556 каб.

Доц. д-р Владислав Владков Маринов

Понеделник

 10:00 – 11:30 ч.

Ректорат, 556 каб.

Доц. д-р Теодора Куртева Рабовянова

Сряда

 14:00 – 15:30

Ректорат, каб. 556 каб.

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Сряда

 14:15 – 16:00 ч.

Ректорат, каб. 556 / БКИРП

Гл. ас. д-р Красимира Миленова Василева

Четвъртък

16.00 - 17.30 ч.

Корпус 5, зала 710

Гл. ас. д-р Илияна Димитрова Димитрова

Четвъртък

 13:30 – 14:30, стая 604

Корпус 5

Гл. ас. д-р Силвия Петева Коева

Вторник

12:00 – 13:30 ч.

Ректорат, 556 каб.

Гл. ас. д-р Рада Красимирова Левкова

Сряда

I и III седмица: 15:45 – 17:15,

Корпус 4, 302 каб.

Четвъртък

II и IV седмица: 11:45 – 13:15,

Ректорат, 556 каб.

ас. Анита Иванова Тодоранова-Душкова

Понеделник

 12:00 – 13:30 ч.

Ректорат, 556 каб.

Ас. Елица Йорданова Топалова

Сряда

10:00 – 11:30 ч., 556 каб.

Корпус 4, зала № 508

СПОДЕЛИ В