График за консултации – зимен семестър 2023/2024 г.

График на консултациите на преподавателите от катедра „РОМАНИСТИКА”

за зимния семестър на академичната 2023/2024 год.

Преподавател

Приемен ден

Приемен час

Кабинет

Доц. д-р Веска Кирилова

понеделник

16:15 – 18:00

547

Проф. дфн Владимир Едуардо Сабоурин-Дренска

понеделник

17:45 – 18:45

517

Доц. д-р Амелия Милчева

вторник

11:00 – 12:00

Френски център, 323а

Гл. ас. д-р Красимир Христакиев

петък

14:15 – 16:00

517

Гл. ас. д-р Павлина Рибарова

вторник

14:00 – 15:30

546

Гл. ас. д-р Маринела Петрова

вторник

12:15 – 14:00

Френски център

Гл. ас. д-р Невена Стоянова

вторник

12:30 – 14:00

548

Ас. Анна Коева

вторник

14:15 – 16:00

517

Ас. Антонина Иванова

Сряда, 2/4

14:15 – 16:00

517

Ас. Кремена Попова

петък

10:15 – 12:00

604

Ас. Кристина Евтимова

понеделник

14:15 – 16:00

604

Ас. Ралица Тютюнджиева

понеделник

10:15 – 12:00

517

Ас. Таня Топалова

петък

08:30 – 10:00

428

ст. преп. Грета Генчева

четвъртък

08:30 – 10:00

428

ст. преп. Ивелина Добрева

петък

16:15 – 18:00

517

ст. преп. Микрула Василева

четвъртък

10:15 – 12:00

547

ст. преп. Райна Ковачева

сряда

13:00 – 14:15

546

СПОДЕЛИ В