Тринадесето издание на международната конференция „Проблеми на устната комуникация“

На 6 и 7 октомври 2023 г. се проведе тринадесетото издание на международната конференция „Проблеми на устната комуникация“ – най-разпознаваемата научна изява на Катедрата по съвременен български език на Великотърновския университет, най-дълготрайната научна изява на Филологическия факултет. Започнала праз 1990 г. като сесия по проблемите на българската разговорна реч, 33 години по-късно конференцията събра учени от 6 страни, които да споделят своите наблюдения, да дискутират и да осмислят нашето ежедневно общуване, езика на българските медии, но и различни социолингвистични, психолингвистични и лингвокултурологични аспекти на устната комуникация. Специална секция бе фокусирана върху проблемите при преподаването на устния български език като чужд – проблематика, която в последните години набира скорост и в която Великотърновският университет има десетилетен принос. 

Конференцията беше открита от проф. д-р Димитър Димитров – ректор на Великотърновския университет и неин патрон. С тази известна като „търновска“ конференция Катедрата по съвременен български език отбеляза 60-годишнината си. По този повод беше отдадено дължимото на предшествениците, които със своята научна компетентност определиха една от посоките на лингвистичните наблюдения за десетилетия напред. В специалния панел, посветен на годишнината,  взеха участие проф. Христина Станева – дългогодишен организатор на конференциите, проф. Пенка Радева, доц. Любка Стоичкова и проф. Кирил Цанков – всички с научен интерес върху проблемите на разговорната реч и устната комуникация. Тяхното присъствие, както и присъствието на младите членове на Катедрата създаде усещането за традиция, приемственост и надежда, че конференциите имат бъдеще.

Кратка презентация за историята на Катедрата представи доц. Владислав Маринов, като за нея беше оказано съдействие и от директора на университетския музей доц. Анка Игнатова. По повод на своя юбилей Катедрата получи поздравления още и от декана на Филологическия факултет доц. Полина Цончева, от проф. Светла Коева от името на Института за български език, от проф. Йовка Тишева от името на Катедрата по български език в Софийския университет, от доц. Радослав Цонев от името на Катедрата по български език в Югозападния университет. Поздравителни адреси имаше и от катедрите по български език в Пловдивския и в Шуменския университет. Спонтанно към приветствията онлайн се присъедини и дългогодишната участничка в конференцията д-р Олга Сорока, която изтъкна заслугите на Катедрата по съвременен български език за развитието на българистиката в Лвовския държавен университет. С помощта на Информационно-библиотечния и издателски комплекс на Великотърновския университет беше организирана изложба с част от изданията на преподавателите от Катедрата по съвременен български език, с които издателството работи в тясно сътрудничество, както заяви в своето поздравление директорът на ИБИК проф. Красимира Мутафова.

Тринадесетото издание на конференцията „Проблеми на устната комуникация” беше организирано и проведено в рамките на проект „Устната комуникация в дигиталната епоха – проблеми и перспективи (ФСД-31-243-31/21.03.2023)

През 2024 г. след анонимно рецензиране и след редактиране докладите, за да бъдат видими и достъпни за изследователи от цял свят, ще бъдат отпечатани в периодичното издание „Проблеми на устната комуникация“ – индексирано и реферирано в престижни международни бази данни като CEEOL и EBSCO.

На юбилей като на юбилей – имаше и торта, и наздравици. Най-важното беше, че спокойствие, професионална коректност и добро настроение изпълваха двата конферентни дни. На сбогуване участниците споделиха своето задоволство от организацията. Домакините пък напомниха, че до следващото издание през 2026 г. не е далече и че Великотърновският университет ги очаква.

СПОДЕЛИ В