Консултации на преподавателите зимен семестър на учебната 2023/2024 г.

преподавател

ден

час

седмица

Линк/присъствено/имейл

ас. Александър Андонов

вторник

14:00-16:00 часа

всяка

a.andonov@ts.uni-vt.bg

кабинет 102, Корпус IV

Доц. д-р Любомир Христов

сряда

12:00-15:00 часа

всяка

lubomir.hristov@ts.uni-vt.bg

кабинет 102, Корпус IV

петък

14:00-16:00 часа

2/4

Доц. д-р Милен Христов

понеделник

16:15-17:45 часа

всяка

кабинет 102, Корпус IV

Проф. д-р Димитър Цветков

///////////

//////////////

//////////

dimiter.petkov.tsvetkov@gmail.com

Проф. д-р Милко Такев

/////////////

/////////////////

////////////

takev@ts.uni-vt.bg

Гл. ас. д-р Паскал Пиперков

вторник

18:00 – 19:30 часа

всяка

кабинет 102, Корпус IV

Ас. Росен Ангелов

вторник

14:15 -15:45 часа

всяка

кабинет 102, Корпус IV

Преслава Дацова

понеделник

10:15-12:00 часа

всяка

кабинет 102, Корпус IV

Теодора Тодорова

понеделник

10:15-12:00 часа

всяка

кабинет 102, Корпус IV

СПОДЕЛИ В