Консултации на преподавателите зимен семестър на учебната 2023/2024 г.

преподавател

ден

час

седмица

Линк, имейл, присъствено

проф. дмн Стефка Буюклиева

сряда

12:00-14:00 часа

всяка

stefka@ts.uni-vt.bg

кабинет 505 Б, Корпус IV

доц. д-р Валентин Бакоев

////////////

///////////

//////////////

v.bakoev@ts.uni-vt.bg

проф. д-р Галя Накова

вторник

10:00-11:30 часа

всяка

g.nakova@ts.uni-vt.bg

тук.

проф. д-р Иванка Минчева

сряда

12:00-14:00 часа

всяка

i.mincheva@ts.uni-vt.bg

505Б

гл. ас. д-р Десислава Георгиева

понеделник

09:00-10:30 часа

всяка

MS Teams

тук

ас. д-р Петя Белева

вторник

13:30 ч.

всяка

MS Teams

тук.

гл. ас. д-р Мария Джумалиева- Стоева

вторник

10:00-11:30 часа.

всяка

Кабинет 505 Б, Корпус IV

СПОДЕЛИ В