Разпределение на първокурсниците от Филологически факултет по втори чужд език за учебната 2023/2024 г.

До първокурсниците от специалностите с втори чужд език

Уважаеми колеги,
Представяме разпределението по езикови групи (втори чужд език) за първи курс за академичната 2023/2024 година.

Радваме се, че избрахте специалности от групите „Приложна лингвистика“ и „Педагогика на обучението по…“, които ще Ви предоставят добра перспектива за широкопрофилна професионална реализация в модерни професии, свързани с езици, култури и комуникации!

Класирането, което е пред Вас, е обвързано с изброените по предпочитания втори чужди езици, с успеха (бала) на всеки от Вас, както и с капацитета на езиковите групи. Уверяваме Ви, че обучението по всеки един от предложените езици ще Ви отвори възможности за успешна бъдеща реализация! За усъвършенстване на езиковите умения по всеки език ще имате възможност за специализации в съответната страна в партньорски университети и по програма „Еразъм+“. Допълнителна информация за съответния език, за страната, за носителите, културата им, за университетите и др. ще получите от Вашите преподаватели и в съответните библиотечно-информационни центрове. Споделяме също, че по време на следването имате възможност за допълваща квалификация по трети чужд език, учителска правоспособност и други. Оставаме на разположение при възникнали въпроси!


От Деканата на Филологическия факултет
Е-mail: philfac@ts.uni-vt.bg

Разпределение по езикови групи (втори чужд език)
Име, презиме, фамилия: Специалност: Първа специализация/Първи чужд език: Втори чужд:
Азра Айхан Муса Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Японски език
Айсу Мерал Шериф ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Английски език Китайски език
Албена Константинова Гавраилова ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Английски език Сръбски и хърватски език
Алекс Пиринов Вутев ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Испански език Френски език
Александра Ангелова Иванова ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Английски език Френски език
Александра Борисова Андонова ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Английски език Китайски език
Александра Валентин Кисимова Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Немски език Японски език
Александра Десиславова Йорданова  ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Португалски език
Александра Мирославова Михова ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Английски език Руски език
Александра Чавдарова Василева ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Френски език Полски език
Александрина Добромирова Янкова ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Испански език Японски език
Александър Мирославов Стаменов ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Испански език
Александър Огнянов Пламенов Педагогика на обучението по история и чужд език История Английски език
Александър Цветомиров Цветанов Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Японски език
Алисия Миленова Селимска ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ Английски език Немски език
Анджела Милен Кьорчева ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Английски език Испански език
Анелия Мирославова Росева Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Английски език
Анна Здравкова Лалева Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Японски език
Анна-Мария Атанасова Атанасова Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Португалски език
Благовеста Ивайлова Илиева ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Испански език
Божидар Динков Димитров Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Арабски език
Бора Ертаков Адилов ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Английски език Испански език
Борис Стамов Милев ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Японски език
Борислав Миленов Максимов ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Испански език
Бранислав Анатолиев Косеков ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Японски език
Ванеса Атанасова Атанасова  Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Руски език
Ванеса Георгиева Петрова Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Португалски език
Васил Ангелов Кюркчиев ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Японски език
Василена Тихомирова Василева ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Английски език Китайски език
Велислава Бориславова Боевска  ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Френски език
Весиле Юнзиле Джемал Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Италиански език
Виктор Дончев Трайчев  ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ Английски език Китайски език
Виктория Владиславова Константинова Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Френски език
Виктория Милчева Божкова  ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Английски език Японски език
Виктория Николаева Георгиева Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Немски език Руски език
Виктория Стефанова Кенарова Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Португалски език
Виктория Тихомирова Радоева Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Английски език
Виктория Тодорова Груева ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Испански език
Виктория Христова Витанова ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ Английски език Полски език
Габриела Григориева Иванова Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Китайски език
Габриела Иванова Минчева Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Английски език
Габриела Христина Детелинова Бонева Педагогика на обучението по история и чужд език История Английски език
Гамзе Гюнай Карман ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Английски език Немски език
Гамзе Кямран Назиф ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Английски език Френски език
Георги Владимиров Енев ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Английски език Португалски език
Георги Димитров Митевски ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Полски език
Георги Йорданов Иванов Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Английски език
Георги Любенов Стойчев  ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Английски език Испански език
Гергана Мирославова Георгиева Педагогика на обучението по история и чужд език История Руски език
Гергана Огнянова Георгиева Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Японски език
Данаил Юлиянов Господинов ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Английски език Испански език
Даниел Диянов Иванов Педагогика на обучението по история и чужд език История Английски език
Даниел Стойков Манев Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Полски език
Даниела Дамянова Данева Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Китайски език
Даниела Пламенова Ангелова Педагогика на обучението по история и чужд език История Английски език
Дарена Венцеславова Митова Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Английски език
Дария Дирон Ръсовска Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Английски език
Дария Любомирова Руменова Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Руски език
Дария Николова Михайлова ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ Английски език Френски език
Денис Мирославов Стилиянов Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Японски език
Денислав Пламенов Данчев ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Сръбски и хърватски език
Деница Данчева Николова ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Руски език Китайски език
Деница Нелкова Прокопиева Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Испански език Италиански език
Десислава Георгиева Антонова Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Английски език
Десислава Данчева Чакърова Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Руски език
Десислава Диянова Добрева  ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Английски език Италиански език
Десислава Красимирова Чакърова  Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Испански език
Десислава Руменова Церянска Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Китайски език
Детелина Валентинова Георгиева - Димитрова Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Испански език
Джем Рекшан Ридван  ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Японски език
Джем Тамер Улхан ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ Английски език Португалски език
Дилек Бедриева Салиибрямова ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Немски език
Дима Анатолиева Алекова  Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Испански език
Евелина Стойкова Атанасова  ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Английски език Немски език
Еда Джошкун Сабри ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Френски език
Еда Юзджан Шабан ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Английски език Китайски език
Екатерина Малафеева ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Руски език Полски език
Елизавета Александровна Черкаева Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Руски език Китайски език
Елица Красимирова Йончева Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Английски език
Елпида Шируан Керим ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Английски език Арабски език
Емил Емилов Демирков ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Испански език Италиански език
Жулиета Даниелова Войнова Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Гръцки език
Зорница Красимирова Коева ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Английски език Немски език
Ивайла Ивайлова Стефанова ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Английски език Португалски език
Ивайла Иванова Стоянова_НОВО ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Английски език Сръбски и хърватски език
Ивайло Георгиев Георгиев  ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Немски език Руски език
Ивайло Руменов Масов ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Немски език
Иван Григоров Григоров ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Испански език
Иван Димитров Ралев ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Полски език
Иван Теодор Ангелов Ангелов ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Немски език
Ивана Анатолиева Иванова Педагогика на обучението по история и чужд език История Английски език
Иван-Адриан Свиленов Кавалов  ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Английски език Сръбски и хърватски език
Ивет Ивайлова Янчева ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Испански език
Йоана Атанасова Йорданова ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Френски език
Йоана Наскова Георгиева ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Испански език Италиански език
Йоана Тихомирова Пенчева ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Английски език Френски език
Йоанна Цонева Георгиева Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Немски език
Калина Веселинова Крумова ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Английски език Арабски език
Калоян Любомиров Тодоров Педагогика на обучението по история и чужд език История Английски език
Камелия Костадинова Добрева ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Арабски език
Кристиан Йорданов Христов  ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Испански език Френски език
Кристиана Андреева Паскалева Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Испански език
Кристиана Иванова Миланова ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Английски език Арабски език
Кристина Данаилова Илиева Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Арабски език
Кристина Радославова Тодорова ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Английски език Гръцки език
Кристияна Кирилова Василевска ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Английски език Португалски език
Лидия Стефанова Ковачева Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Английски език
Лъчезар Венциславов Тончев ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Гръцки език
Магдалена Антонова Антонова ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Сръбски и хърватски език
Маргарет Миленова Фердинандова ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ Английски език Немски език
Мариана Николаева Иванова ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Английски език Арабски език
Мариела Атанасова Зенгинова Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Сръбски и хърватски език
Мариела Деянова Данаилова Педагогика на обучението по история и чужд език История Руски език
Мария Диордиева ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Английски език Немски език
Мария-Елисавет Вурца ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ Испански език Гръцки език
Мартин Бориславов Доростолски  ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Японски език
Мартин Дончев Кабрузов ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ Английски език Японски език
Мелани Димчева Димова ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Испански език Сръбски и хърватски език
Мелек Бюлент Дауд  ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ Английски език Немски език
Микаела Ангелова Николова Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Английски език
Милен Миленов Николов ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Английски език Китайски език
Милена Ивова Иванова ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Английски език Китайски език
Милица Мирославова Димитрова ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Испански език
Миляуша Маратовна Валиева ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Немски език Арабски език
Михаел Данаилов Димитров ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Английски език Немски език
Михаела Георгиева Тонова ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Английски език Арабски език
Михаела Миленова Илиева Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Немски език Италиански език
Михаела Михайлова Иванова Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Испански език
Михаела Николай Николова Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Сръбски и хърватски език
Михаела Тихомирова Тодорова Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Японски език
Михаил Христов Димитров Педагогика на обучението по история и чужд език История Английски език
Момчил Красимиров Василев ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Японски език
Моника Марианова Тодорова Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Гръцки език
Налян Назми Карани ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Френски език
Наргихан Шенол Мехмед Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Гръцки език
Наталия Галинова Йоргова Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Сръбски и хърватски език
Наталия Дамянова Викторова ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Френски език Японски език
Невена Спартакова Симеонова ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Английски език Руски език
Нели Александрова Александрова ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Италиански език
Никол Ивайлова Стоянова Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Английски език
Никол Искренова Нешева Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Английски език
Никол Неонилова Начова ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Английски език Японски език
Никола Йорданов Колев Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Немски език Испански език
Николай Александров Александров ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Английски език Китайски език
Николай Лорен Серафимов ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Немски език Арабски език
Ниляй Орханова Османова Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Английски език
Ния Павлинова Данаилова Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Японски език
Олга Рожнова Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Френски език
Памела Николаева Ангелова Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Английски език
Паола Люцканова Русчева ПЛ два чужди езика с БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Руски език Гръцки език
Пламена Пламенова Ангелова Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Испански език
Поликсена Бориславова Доростолска ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Френски език
Преслава Георгиева Трифонова  ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ Английски език Гръцки език
Преслава Петрова Ангелова Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Английски език
Преслава Стефанова Раднева Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Английски език
Пънар Ергин Байрам ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Френски език
Радослава Николаева Славова ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Английски език Италиански език
Радостина Стойнева Рангелова Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Немски език Италиански език
Радостина Тодорова Неделчева ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Немски език
Рая Тодорова Ралчева ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ Английски език Испански език
Рени Руменова Райчева Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Руски език
Румен Цветанов Рачев ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Английски език Полски език
Румяна Димитрова Димитрова ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Английски език Италиански език
Севилиа Севдалинова Петрова ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ Английски език Португалски език
Селин Андреева Асенова Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Немски език Испански език
Селин Тунчер Дауд ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ Английски език Немски език
Серай Сунай Басри Педагогика на обучението по история и чужд език История Английски език
Сибелджан Розие Салим Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Гръцки език
Силвия Цветанова Серафимова Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Английски език
Симеон Миленов Колев ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Полски език
Синем Ахмедова Юсуфова  Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Английски език
София Илиева Джиджева Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Гръцки език
Стайко Николов Кошничаров ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Полски език
Стела Къдринова Бойкова Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Италиански език
Стефан Николаев Дейков Педагогика на обучението по история и чужд език История Гръцки език
Тамара Тончева Йовевска ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Френски език
Таня Ангелова Тенева Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Полски език
Теодора Георгиева Георгиева ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Английски език Руски език
Теодора Иванова Тодорова Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Полски език
Теодора Ивова Василева Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Английски език
Теодора Росенова Веселинова ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Португалски език
Тонислав Светлов Христов Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Английски език
Ферай Ефраимова Мехмедова  Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Японски език
Христо Юлиянов Столев  Приложна лингвистика (два чужди езика) (преводачески профил) Английски език Немски език
Цвета Йорданова Пенчева  Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Английски език
Цвета Цветомирова Христова ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Английски език Италиански език
Цветелина Ивайлова Иванова  ПЛ. Английски език и втори чужд език с ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Английски език Португалски език
Цветелина Ивайлова Нинова Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Английски език
Цветелина Искренова Плугчиева ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ Испански език Китайски език
Цветелина Марианова Георгиева ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Английски език Арабски език
Цветелина Цветославова Богоева ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Английски език Немски език
Цветозара Росенова Христова ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ Английски език Японски език
Шенер Алиева Мехмедова Педагогика на обучението по български език и чужд език Български език Гръцки език
Ясмина Тахминова Шабанова ПЛ два чужди езика с МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ Английски език Френски език
СПОДЕЛИ В