ВАЖНО: Обявените изпити ще се проведат ПРИСЪСТВЕНО. Кандидатите се явяват 15 минути преди обявения начален час пред залата за изпит.

Разрешава се внасяне на учебник/учебно помагало по избор на учебен предмет (образователно направление – ДГ), по което ще развиват тезата си (план-конспект, структура на урок, методи, похвати, средства и т.н.).

Информация за изпитните процедури може да видите ТУК: https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=1365&zid=182

Конспекти за изпитите за 5. ПКС ТУК: https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?zid=182&page=5425

Конспекти за изпитите за 4. ПКС ТУК: https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?zid=182&page=5426

ИЗПИТИ за придобиване

на ПКС:

СПЕЦИАЛНОСТИ

ДАТА

Начален час на изпита

МЯСТО,

Зала за изпит

ЧЕТВЪРТА ПКС

писмен изпит

УЧИТЕЛИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 5.-12. КЛАС:

 • Български език и литература;
 • Чужд език (английски, руски и др.)
 • Математика, информатика, информационни технологии
 • География /екология; История; Философия и др.
 • Физическо възпитание и спорт; Изкуства
 • Професионална подготовка (икономика и др.)

14.10.2023 г.

09.00 ч.

КОРПУС №5 на ВТУ,

гр. В. Търново,

ул. „Христо Ботев“ №19

605. зала

ПЕТА ПКС

устен изпит

УЧИТЕЛИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 5.-12. КЛАС:

 • Български език и литература;
 • Чужд език (английски, руски и др.)
 • Математика, информатика, информационни технологии
 • География /Екология; История; Философия и др.
 • Физическо възпитание и спорт, Изкуства и др.
 • Професионална подготовка (икономика и др.)

14.10.2023 г.

09.30 ч.

КОРПУС №5 на ВТУ,

гр. В. Търново,

ул. „Христо Ботев“ №19

608. зала

ЧЕТВЪРТА ПКС

писмен изпит

ДЕТСКИ И НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ; УЧИТЕЛИ ЦДО, ПСИХОЛОЗИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ, РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ, ЛОГОПЕДИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 • Начална училищна педагогика (ПНУП, НУПЧЕ, НУПФВ)
 • Специална педагогика, Социална педагогика
 • Психология
 • Управление на образованието

14.10.2023 г.

09.00 ч.

КОРПУС №5 на ВТУ,

гр. В. Търново,

ул. „Христо Ботев“ №19

604. зала

ПЕТА ПКС

устен изпит

ДЕТСКИ И НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ; УЧИТЕЛИ ЦДО, ПСИХОЛОЗИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ, РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ, ЛОГОПЕДИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 • Начална училищна педагогика (ПНУП, НУПЧЕ, НУПФВ)
 • Специална педагогика
 • Социална педагогика
 • Психология
 • Управление на образованието

14.10.2023 г.

09.30 ч.

КОРПУС №5 на ВТУ,

гр. В. Търново,

ул. „Христо Ботев“ №19

610. зала

ПЕТА ПКС

присъждане без полагане на изпит

(по Наредба №15 на МОН, чл. 58, ал.2)

ПЪРВА ПКС

на кандидати с ОНС „доктор“   (по Наредба №15 на МОН – чл. 57, ал.5)

Кандидатите, подали документи по чл. 58, ал. 2. /с награди на ученици, международно признати сертификати, договори за учители-наставници/ НЕ СЕ ЯВЯВАТ на изпит. Назначена Комисия разглежда постъпилите документи.

До 02. 10. 2023 г. по електронната поща ще бъдат уведомени всички кандидати, подали документи, дали отговарят на изискванията на Наредба №15 (чл.58, ал.2). Тези, които не отговарят, имат право да се явят на изпит на посочената дата в съответствие с тяхната специалност.

Назначена Комисия разглежда постъпилите документи на кандидатите, притежаващи ОНС „доктор“ съгласно чл. 57, ал.5 за присъждане на ПЪРВА ПКС. До 02. 10. 2023 г. по електронната поща ще бъдат уведомени кандидатите за решението на комисията.

26.09.2023 г.

заседание на Комисията

13.00 ч.

КОРПУС №5 на ВТУ

ИЗПИТИ ПО МЕСТА

гр. ВРАЦА

ПЕТА ПКС

устен изпит

ЧЕТВЪРТА ПКС 

писмен изпит

УЧИТЕЛИ В ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

07.10.2023 г.

09.30 ч.

гр. Враца,

ФИЛИАЛ на ВТУ -

бул. „Мито Орозов“ №59

гр. ПЛЕВЕН

ПЕТА ПКС

устен изпит

ЧЕТВЪРТА ПКС 

писмен изпит

УЧИТЕЛИ В ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

21.10.2023 г.

09.30 ч.

гр. Плевен

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ, ул. „Никола Д. Петков“ №18

ВАЖНО: Защитите за ПЪРВА и ВТОРА ПКС ще се проведат през периода 11-12 ноември 2023 г.,  за което кандидатите ще бъдат уведомени допълнително.


Забележка: ДПОДК си запазва правото на промени в Графика. Всеки кандидат е длъжен ден преди изпита да провери на сайта за възникнали такива.

СПОДЕЛИ В