Информация относно началото на новата академична 2023-2024 година

Уважаеми студенти на Педагогически колеж – Плевен,

Учебните занятия от зимния семестър на новата академична 2023-2024 година ще започнат на 2 октомври 2023 г. (понеделник) съобразно седмичния график, който до края на м. септември ще бъде публикуван на уеб-страницата на колежа, раздел „Обучение“, „Графици на занятията“.

Официалното откриване на академичната година и посрещането на първокурсниците ще се състои на 3 октомври 2023 г. (вторник) от 10.30 ч. в сградата на Педагогически колеж - Плевен.


СПОДЕЛИ В