Мандат 2019-2023 година

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

мандат 2019 г.– 2023 г.

Хабилитирани преподаватели:

 1. проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов
 2. проф. д-р Димитър Петков Цветков
 3. проф. дмн Стефка Христова Буюклиева
 4. доц. дн Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова
 5. проф. д-р Емилия Стойчева Тодорова
 6. доц. д-р Ивайло Петров Дончев
 7. доц. д-р Марияна Иванова Николова
  проф. д-р Даринка Ненчева Гълъбова (член на ФС от 21.06.2019 г. до 26.03.2023 г.)
 8. доц. д-р Емилиян Георгиев Петков
 9. доц. д-р Валентин Пенев Бакоев
 10. доц. д-р Доника Веселинова Вълчева
 11. доц. д-р Златко Георгиев Върбанов
 12. доц. д-р Милен Йорданов Христов
 13. доц. д-р Иванка Минчева Георгиева
 14. проф. дн Олег Димитров Асенов
  проф. д-р Виолетка Маринова Маринова (член на ФС от 21.06.2019 г. до 14.02.2022 г.)
  доц. д-р Мариана Матеева Петрова(член на ФС от 21.06.2019 г. до 27.03.2023 г.)
 15. доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова
  доц. д-р Александър Маринов Ковачев (член на ФС от 21.06.2019 г. до 30.09.2020 г.)
 16. доц. д-р Любомир Янакиев Христов (член на ФС от 01.10.2020 г.)
  проф. д-р Георги Николов Георгиев (член на ФС от 22.02.2022 г. до 30.03.2022 г.)
 17. проф. д-р Милко Дамянов Такев (член на ФС от 01.04.2022 г.)
 18. проф. д-р Галя Василева Накова (член на ФС от 27.03.2023 г.)
 19. доц. д-р Тодор Йорданов Тодоров (член на ФС от 27.03.2023 г.)

Нехабилитирани преподаватели:

 1. гл. ас. д-р Мария Стефанова Джумалиева-Стоева
 2. гл. ас. д-р Петя Йорданова Бялмаркова
 1. гл. ас. д-р Тихомир Стефанов Стефанов (член на ФС от 01.10.2019 г.)
 2. гл. ас. д-р Теодор Ангелов Калушков (член на ФС от 23.10.2021 г.)

Студенти и докторанти:

 • ---  Георги Иванов Георгиев, III курс, бакалавърска образователна програма „Информатика“ (член на ФС от 21.06.2019 г. до 14.02.2021 г.)
 • ---  Юри Стефанов Стойнов (член на ФС от 15.02.2021 г. до 14.10.2021 г.)
 • ---  Славена Петрова Тихова, IV курс, бакалавърска образователна програма „Софтуерно инженерство“ (член на ФС от 21.06.2019 г. до 30.06.2021 г.)
 • ---  Мария Петрова Димитрова, I курс, магистърска образователна програма „Уеб технологии и разработване на софтуер“, (член на ФС от 01.07.2021 г. до 03.11.2021 г.)
 1. Християна Христова Стоилова, фак. № 2109010199, I курс, бакалавърска образователна програма „Софтуерно инженерство“ (член на ФС от 5.11.2021 г.)
 • ….. Теодора Георгиева Недялкова, фак. № 2109010647, I курс, бакалавърска образователна програма „Информационно брокерство и дигитални медии“ (член на ФС от 5.11.2021 г. до 01.03.2022 г.)
 1. Александър Валериев Гайдарски, фак. № 2109011353, I курс, бакалавърска образователна програма „Софтуерно инженерство“ (член на ФС от 02.03.2022 г.)

Списъкът е по формиран по квоти и по брой на получените гласове.

Съставът е избран от Общото събрание на факултет „Математика и информатика”, проведено на 21.06.2019 г. и 5.11.2021 г.

Квотата на хабилитираните лица се попълва в съответствие с чл. 14 ал. 2 и чл. 57 ал. 2 т.9 и т.13 от Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика”.

Квотата на нехабилитираните преподаватели се попълва в съответствие с чл. 57 ал. 2 т.9 и т. 13 от Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика”.

Квотата на студентите и докторантите се попълва в съответствие с чл. 57 ал. 2 т. 13 от Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика”.

Академични длъжности и научните степени са актуализирани към 27.06.2022 г.

Статутът на членовете на факултетния съвет се проверява преди всяко заседание на факултетния съвет.

СПОДЕЛИ В