Ликвидационна изпитна сесия за учебната 2022/2023 година

(01.09.2023 - 10.09.2023)

Преподавател

Дата

Начален час

Зала

Проф. В. Бузов

09.09

9.00

Електронно

Проф. М. Ботева

01.09

11.00

Корпус 5/503

Доц. Р.Русев

01.09

10.00

Корпус5/502

Доц. Г.Белогашев

07.09

10.00

Корпус 5/503

Доц. Иво Дочков

02.09

9.00

Корпус 5/502

Доц. М.Момов

01.09

10.00

Електронно

Доц. Р.Рачев

08.09

11.00

Корпус 5/505

Доц. .д-р Анна Иванова

09.09

-

Електронно

Доц. .д-р Д.Узунова

08.09

9.00

Корпус 5/414

Гл. ас. д-р Ива Шишкова

10.09

12.00

Електронно

Доц. д-р М.Маринов

04.09

11.00

Корпус 5/502

Гл. ас. д-р .Ст.Бъчваров

09.09

12.00

Корпус 5/505

Гл. ас. д-р Пепа Петкова

09.09

9.00

Електронно

Проф. Т.Галунов

10.09

11.00

Електронно

Проф. Ф.Узунов

08.09

10.00

Електронно

Доц. А.Марковска

08.09

11.00

Електронно

Доц. М.Русева

09.09

12.00

Електронно

Доц. Т.Калейнска

08.09

14.00

Електронно

Гл. ас. д-р Г.Стойковски

10.09

-

Електронно

Гл. ас. д-р Олга Стоянова

7.09

11.00

Електронно

Проф. Кр.Минева

08.09

9.00

Корпус5/501

Проф. Д.Тас. евска

08.09

9.00

Корпус5/501

Проф. Ел.Бораджиева

08.09

9.00

Корпус5/501

Проф. Кр.Йонкова

08.09

9.00

Корпус5/501

Проф. М.Хаджийски

08.09

9.00

Корпус5/501

Проф. В.Чавдарова

08.09

9.00

Корпус5/501

Доц. М.Бръчкова

08.09

9.00

Корпус5/501

Доц. Д.Добрев

08.09

9.00

Корпус5/501

Доц. М.Няголова

01.09

10.00

Ректорат 9

Доц. П.Бургов

08.09

9.00

Корпус5/501

Доц. д-р.Иван Стоянов

08.09

9.00

Корпус5/501

Гл. ас. д-р М.Христова

08.09

9.00

Корпус5/501

Гл. ас. д-р Зл.Георгиева

08.09

9.00

Корпус5/501

Доц. д-р.Манол Манолов

08.09

9.00

Корпус5/501

Доц. д-р Иван Кирилов Иванов

08.09

9.00

Корпус5/501

Гл.ас. д-р Петя Трифонова

08.09

9.00

Корпус5/501

Проф. Димитър Симеонов

07.09

13.00

Ректорат 422

Проф. Цв.Сивков

08.09

8.00

Корпус 5/600

Доц. Георги Георгиев

04.09

10.00

Корпус 5/522

Проф. Ст.Лазарова

08.09

13.00

Ректорат 101

Доц. Л.Лазаров

08.09

14.00

Ректорат 101

Гл. ас. д-р Кр.Василева

01.09

9.00

Ректорат 442

Проф. Майяна Енчева

12.09

12.00

Корпус 5/522

Доц. Т.Солаков

01.09

8.00

Корпус 5/523- редовно обучение +4курс НС-задочно

Преп. Д.Нешкова

04.09

11.00

Ректорат 212

Преп. Екатерина Стоянова

05.09

Корпус 4

Проф. Румен Янков

07.09

9.00

Ректорат 422

Проф. Димитър Цветков

02.09

14.00

Електронно

Ас. Пламена Вълчева

02.09

10.00

Електронно

Доц. д-р Мариана Петрова

01.09

10.00

Корпус 5/522

СПОДЕЛИ В